...

นายนิมิตร ศรคลัง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีธรณี ทรัพยากรธรณี ให้ความอนุเคราะห์เข้าตรวจวิเคราะห์เนื้อหินวัสดุที่ใช้ในการสร้างกลุ่มเทวรูปพระวิษณุมัธยมโยคสถานกมูรติ จากแหล่งโบราณคดีเขาพระนารายณ์ (เขาเวียง)
วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
นายนิมิตร ศรคลัง
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีธรณี ทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ

ให้ความอนุเคราะห์เข้าตรวจวิเคราะห์เนื้อหินวัสดุที่ใช้ในการสร้างกลุ่มเทวรูปพระวิษณุมัธยมโยคสถานกมูรติ
จากแหล่งโบราณคดีเขาพระนารายณ์ (เขาเวียง)
ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

(จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง)